Categorieën
Mededelingen

Wedvlucht

Vrijdag 15 april 2011 inmanden voor de 3e vitesse vlucht vanuit Pommeroeul.(164km.)

Vluchtnummer:3

De te gebruiken pouleniveau’s zijn 1,2,3 en 6.

Categorieën
Mededelingen

Oefenen

Dinsdag 12 april 2011 inmanden voor de oefenvlucht vanuit Strombeek(100km.).

Categorieën
Mededelingen

Uitslag Pommeroeul

De uitslag van de 2e vitessevlucht vanuit Pommeroeul kunt u hier vinden door te klikken op de volgende link: Uitslag Pommeroeul

of u gaat naar het menu uitslagen voor een overzicht van alle vluchten met uitslag.

Categorieën
Mededelingen

Wedvlucht

Vrijdag 8 april 2011 inmanden voor de 2e vitesse vlucht vanuit Pommeroeul.(164km.)

Vluchtnummer:2

De te gebruiken pouleniveau’s zijn 1,2,3 en 6.

Categorieën
Mededelingen

Uitslag Nijvel

De uitslag van de eerste vitessevlucht vanuit Nijvel kunt u hier vinden door te klikken op de volgende link: Uitslag Nijvel

of u gaat naar het menu uitslagen voor een overzicht van alle vluchten met uitslag.

Categorieën
Mededelingen

Wedvlucht

Vrijdag 1 april 2011 inmanden voor de eerste vitesse wedvlucht vanuit Nijvel.

Inmanden vanaf 19:00 tot 20:30 uur.

Vluchtnummer: 1 met de te gebruiken niveau’s 1-2-3 en 6

Categorieën
Mededelingen

Oefenen

Dinsdag 29 maart 2011 inmanden voor de oefenvlucht vanuit Strombeek.

Categorieën
Mededelingen

Oefenen

Vrijdag 25 maart inmanden voor de oefenvlucht vanuit Strombeek.

Categorieën
Mededelingen

Oefenen

Vrijdag 18 maart inmanden voor de oefenvlucht vanuit Duffel.

Categorieën
Mededelingen

Ledenvergadering

Vrijdag 4 maart 2011 ledenvergadering aanvang 20:00uur.

Hoklijsten inleveren en eigendomsbewijzen meenemen ter controle van de hoklijst.
Hoklijsten dienen volledig ingevuld te zijn!!
Eigendomsbewijzen graag op volgorde van de hoklijst aanbieden.
Na afloop betalen contributie en uitslag.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen van de jaarvergadering dd 4 februari 2011

3. Behandeling ingekomen en uitgaande stukken

4. Mededelingen

5. Rondvraag

6. Sluiting

Contributie en uitslag 2011

contributie: 75euro per lid; 37,50euro per jeugdlid; 10euro per rustend lid

-verenigingsuitslag 10euro

-betaling bij voorkeur via de bank